Single Game View

GBC
33 Tracks
Version 1.00
2013.06.03
Download
730 times
Beatmania GB: Gotcha Mix 2
Japan: Beatmania GB: Gotcha Mix 2 (ビートマニアGB ガチャミックス2) released 2000.09.28 by Konami
Composer: Tsunku, Kyohei Tsutsumi, Satoshi Shimano, Masahiro Ando, Yumi Matsutoya, Takuya Kusunose, Akinori Suzuki, Yusuke Honma, Chara+Yuki, Siam Shade, Takeo Watanabe, Izumi Kobayashi, Hisatsugu Noto, Kazutoshi Sakurai, Daisuke Asakura, Kome Kome Club, Hidetoshi Sato, Tetsuya Komuro, Yuji Ohno, Tohru Fuyuki, Koshi Inaba, Hiromasa Ijichi, Luna Sea
Developer: KCE Japan
Ripper: 2ch-H
Timer: 2ch-H
Tagger: 2ch-H

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge